Τα μέλη της σπείρας ακολουθούσαν ένα συγκεκριμένο modus operandi για να διαφεύγουν του ελέγχου του εμπορευματοκιβωτίου με τις γαρίδες μέσα στο οποίο βρίσκονταν τα πακέτα με την κοκαΐνη