Τα σκυλιά ήταν σκελετωμένα και έχοντας αρκετά προβλήματα με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να εντοπίζουν τους δύο ιδιοκτήτες τους.