Θα της προτείνουν να λάβει μέρος σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ιστορία του Κυπριακού!