Ενα μοναδικό κτίριο, αρχιτεκτονικό κόσμημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη της Μαρία Κάλλας, ξαναζωντανεύει στην Αθήνα.