Η κυβέρνηση προχωρά στις αλλαγές οκτώ χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου που ποτέ δεν εφαρμόστηκε γιατί πολύ απλά κανένας αρμόδιος υπουργός δεν προχώρησε από το 2017 έως σήμερα στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων.