Οι αγωγοί Nord Stream 1 και Nord Stream 2 έχουν από κοινού ετήσια ικανότητα μεταφοράς 110 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων - πάνω από τους μισούς κανονικούς όγκους αερίου που εξάγει η Ρωσία.