Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση στην οποία μέτοχος είναι το Υπουργείο, ανανέωσε τη θητεία της Διευθύνουσας Συμβούλου του Ιδρύματος Έλλης Ανδριανοπούλου.