Οι πελάτες που καθυστερούν όσο δεν παίρνει μία αναγκαία επισκευή στα οχήματά τους είναι πολλοί λένε οι ιδιοκτήτες των συνεργείων