Συνταξιοδότηση με όρια ηλικίας από 56 ετών για μειωμένη και από 58,5 ετών για πλήρη, το 2023.