Η τηλεδιοίκηση, όπως εξήγησε ο κ. Ζήνδρος λειτουργούσε κανονικά από το 2007, αλλά τα πρώτα προβλήματα παρουσιάστηκαν το 2010.