Τα 351 πρόσωπα που εντάσσονται στο ψηφοδέλτιο είναι εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, καλλιτέχνες, αθλητές, άνθρωποι ενεργοί, με βιωματικό αποτύπωμα στην πόλη.