Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Μαΐου έως 5 Ιουλίου 2023