Στις Γραφές δεν υπάρχει καμία εξωτερική περιγραφή του Ιησού.