Περισσότεροι από 20.000 εργάτες εγκατέλειψαν τη γραμμή παραγωγής των iPhone στην Κίνα.