Πιο εύκολο είναι να επιστρέψει ο Σαββόπουλος στη συγκέντρωση της ΕΦΕΕ, παρά να θεριέψει μέσα στον Έλληνα και στην Ελληνίδα το δέντρο της αντίστασης.