Ένα ξαφνικό και σφοδρό μπουρίνι λίγο πριν τις 18.00  με διάρκεια μισής περίπου ώρας, ήταν αρκετό για να προκληθούν πολλά προβλήματα σε διάφορα σημεία της πόλης των Ιωαννίνων.