Αφήστε τις κάρτες και... βάλτε τα χρήματα στο στρώμα, λένε οι ειδικοί