Ο «Μάξιμος Σαράφης» και η επόμενη μέρα μετά την προφυλάκιση.