Σε κάποιες περιοχές του Πηλίου, πηγαίνουν στην πλησιέστερη βρύση «για να κλέψουν το άκραντο νερό».