Παρά τις πολιτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για μειωμένη τιμή σε χίλια και πλέον προϊόντα και τα πρόστιμα για αισχροκέρδεια η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες