Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διεξάγει έρευνα, έστειλε ένα έγγραφο προς 90 παραλήπτες - στόχους του παράνομου λογισμικού Predator.