Τα radar ηλεκτρονικής σάρωσης AESA τόσο των Rafale (RBE2 AA) όσο και των F-16 Viper(APG-83) δείχνουν να υπερτερούν έναντι όλων των υπολοίπων