Ο νεαρός Θωμάς Μόσχος είναι τεχνολόγος γάλακτος  και ο αδελφός του Χρήστος είναι κτηνίατρος και το βραβείο που έλαβαν το  αφιέρωσαν στις οικογένειές τους