Η θεραπεία με κρύο νερό έχει τις ρίζες της στην αρχαία ιατρική.